İstifadə şərtləri

Lokano, MMC. şəxsi məlumatınız, təhsiliniz və ünsiyyətiniz üçün bu saytı ("Sayt") saxlayır. Zəhmət olmasa Saytı gözdən keçirin. Saytda nümayiş etdirilən materialı yalnız şəxsi istifadəniz üçün yükləyə bilərsiniz, bir şərtlə ki, materialda olan bütün müəllif hüquqları və digər mülkiyyət bildirişləri sizdə olsun. Bununla belə, siz Lokano'nun əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan Saytın məzmununu ictimai və ya kommersiya məqsədləri üçün, o cümlədən mətn, şəkillər, audio və videolar yaymaq, çoxaltmaq, dəyişdirmək, ötürmək, təkrar istifadə etmək, hesabat vermək və ya istifadə edə bilməzsiniz. Sayta daxil olmanız və ondan istifadəniz də aşağıdakı şərtlərə ("Qaydalar və Şərtlər") və bütün müvafiq qanunlara tabedir. Sayta daxil olmaq və onu nəzərdən keçirməklə siz məhdudiyyət və ya ixtisas olmadan Qaydalar və Şərtləri qəbul edirsiniz.

  1. Siz hesab etməlisiniz ki, Saytda gördüyünüz və oxuduğunuz hər şey başqa cür qeyd edilmədiyi təqdirdə müəllif hüquqları ilə qorunur və Lokano-nun yazılı icazəsi olmadan bu Qaydalar və Şərtlərdə və ya Saytdakı mətndə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, hər hansı şəkildə təkrar istehsal oluna və ya istifadə edilə bilməz. . Lokano, Saytda nümayiş etdirilən materiallardan istifadənizin Lokano-ya məxsus olmayan və ya onunla əlaqəli olmayan üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozmayacağına nə zəmanət verir, nə də təmsil edir.
  2. Lokano Sayta dəqiq və aktual məlumat daxil etmək üçün ağlabatan səylərdən istifadə etsə də, Lokano onun düzgünlüyünə dair heç bir zəmanət və ya təqdimat vermir. Lokano bu Saytın məzmununda olan hər hansı səhv və ya çatışmazlıqlara görə heç bir məsuliyyət və ya məsuliyyət daşımır.
  3. Siz başa düşürsünüz və açıq şəkildə razılaşırsınız ki, lokano.az xidmətlərindən istifadəniz və Sayta baxışınız yalnız öz riskinizdir. Nə Lokano, nə də Saytın yaradılması, istehsalı və ya çatdırılmasında iştirak edən hər hansı digər tərəf Sizin Sayta daxil olmanız və ya ondan istifadəniz nəticəsində yaranan hər hansı birbaşa, təsadüfi, ardıcıl, dolayı və ya cəza xarakterli zərərlərə görə məsuliyyət daşımır. Yuxarıda qeyd olunanları məhdudlaşdırmadan, Saytda olan hər şey sizə "OLDUĞU KİMİ", HƏR NÖRƏ ZƏMANƏT OLMADAN, İSTƏDİYİ OLARAQ, İSTƏNİLƏN KİMİ, TİCARƏ ƏLAQƏLƏRİNİN DÜZEYİ ZƏMANƏTLƏRİ, O cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmır. YA POZUNMAMAQ. (Yerli qanunlarınızda nəzərdə tutulan zəmanətlərin istisna edilməsi ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət və ya məhdudiyyət üçün yoxlayın.) Lokano hər hansı məzmunun, istifadəçi əlaqəsinin və ya fərdiləşdirmə parametrlərinin vaxtında, silinməsinə, yanlış çatdırılmasına və ya saxlanılmamasına görə heç bir məsuliyyət daşımır. Lokano həmçinin Sayta daxil olmanız, istifadəniz və ya sayta baxmağınız və ya hər hansı materialı endirdiyiniz üçün kompüter avadanlıqlarınıza və ya digər əmlakınıza dəyən hər hansı zədə və ya viruslara görə məsuliyyət daşımır və məsuliyyət daşımır. , Saytdan verilənlər, mətn, şəkillər, video və ya audio.
  4. Siz Lokano-nu, onun filiallarını, məmurlarını, direktorlarını, işçilərini, məsləhətçilərini və agentlərini hər hansı və bütün üçüncü tərəf iddialarından, məsuliyyətindən, dəymiş ziyandan və/və ya xərclərdən (vəkillik haqları daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) kompensasiya etməyə, müdafiə etməyə və zərərsiz saxlamağa razılaşırsınız. ) xidmətlərimizdən istifadənizdən, Xidmət Şərtlərimizi pozmağınızdan (burada olan zəmanət və ifadələrinizin pozulması da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) və ya hesabınızın hər hansı digər istifadəçisi tərəfindən hər hansı hüquq pozuntusundan irəli gələn hər hansı şəxsin və ya qurumun əqli mülkiyyəti və ya digər hüququ. Xidmət Şərtləri Lokano varisləri, təyinatları və lisenziya sahiblərinin xeyrinə olacaq.
    Bu Xidmət Şərtləri, qanunların ziddiyyətli müddəalarına və ya faktiki dövlətinizə və ya yaşadığınız ölkəyə təsir etmədən, Corciya Ştatının qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənəcək və şərh ediləcək. Hər hansı bir səbəbdən səlahiyyətli yurisdiksiyanın məhkəməsi Xidmət Şərtlərinin hər hansı müddəasını və ya bir hissəsini icra edilə bilməz hesab edərsə, Xidmət Şərtlərinin qalan hissəsi tam qüvvədə və qüvvədə qalacaq.

Saytda nümayiş etdirilən insanların və ya yerlərin şəkilləri Lokano şirkətinin mülkiyyətidir və ya onun icazəsi ilə istifadə olunur. Bu Qaydalar və Şərtlər və ya Saytın başqa bir yerində verilmiş xüsusi icazə ilə xüsusi icazə verilmədiyi təqdirdə, sizin və ya sizin icazə verdiyiniz hər kəs tərəfindən bu şəkillərin istifadəsi qadağandır. Şəkillərin hər hansı icazəsiz istifadəsi müəllif hüququ qanunlarını, ticarət nişanı qanunlarını, məxfilik və aşkarlıq qanunlarını və rabitə qaydalarını və qanunlarını poza bilər.