Döşəmə zəmininin hazırlanması

Döşəmə zəmininin hazırlanması

Döşəmənin üst örtüyünün  quraşdırılmasına hazırlanması

Döşəmənin hazırlanması  işinə aşağıdakılar aiddir:

-  Çatların təmiri; 

-  Səthdəki əyriliklərin və çuxurların aradan qaldırılması;

-  Səthin əyrilik dərəcəsinin tapılması;

-  Səthin cilalanması və təmizlənməsi;

-  Səthin astarlanması;

-  Səthin nivelirkütlə ilə hamarlanması.

 

Çatların təmiriçuxurların aradan qaldırılması

Səthin əyrilik dərəcəsinin tapılması

Səthin cilalanması və təmizlənməsi

Səthin astarlanması